O nas

GEZE GmbH,
Reinhold-Vöster-Straße 21–29,
71229 Leonberg, Germany


Pravne opombe:

Jamstvo

Če z nami ni dogovorjeno drugače, skladno z naslednjimi določili jamčimo samo za škodo, ki je bila – ne glede na pravni razlog – povzročena namerno ali iz grobe malomarnosti naših zakonitih zastopnikov ali vodilnih zaposlenih oz. zaradi očitne krivde, ki izhaja iz naše organizacije. Poleg tega jamčimo za škodo, nastalo zaradi kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti. Ob kršitvi bistvenih pogodbenih obveznosti se jamstvo omeji na običajno škodo.

Naše jamstvo je v primeru lažje malomarnosti povsem izključeno, če je to zakonito mogoče. Ta izključitev v vsakem primeru velja za posredno povzročeno škodo.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost informacij in podatkov, ki jih zagotavljamo na spletni strani družbe GEZE, ne moremo prevzeti nobene odgovornosti. Naše stranke oz. uporabniki spletne strani na lastno odgovornost uporabljajo te informacije in podatke.

Za morebitno škodo, ki jo naša stranka ali uporabnik utrpi zaradi uporabe teh informacij in podatkov, ne prevzemamo nobene odgovornosti. Ta izključitev odgovornosti ne velja za namerno povzročeno škodo in če je odgovornost zakonsko predpisana.

Druge opombe

GEZE je pravno zaščitena blagovna znamka, zato njeno spreminjanje ali odstranitev ni dovoljena.

Oblike in vsebine s spletne strani prenesenih podatkov družbe GEZE ni dovoljeno spreminjati.

Ob nadaljnji uporabi fotografij mora biti kot vir navedena družba GEZE.

Logotip družbe GEZE je dovoljeno navajati samo skladno s smernicami CI v pantone barvah modra 280 in rumena 136.

 

Vse uporabljene slike / fotografije se morajo objaviti z oznako ©GEZE GmbH ter z imenom fotografa (primer: fotograf XY za GEZE GmbH).

 

GEZE xy je hčerinska družba družbe GEZE GmbH v Nemčiji:

Poštni naslov
GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg

Naslov sedeža podjetja
Reinhold-Vöster-Str. 21–29
71229 Leonberg

Vodstvo:
Andrea-Alexandra Alber
Marc Philipp Alber
Sandra Daniela Alber
Tomislav Jagar

Predsednik nadzornega sveta: prof. dr. dr. Ulli Arnold

Telefon: +49 (0)7152 20 30
Faks: +49 (0)7152 20 33 10

E-pošta: marketing-services.de@geze.com
Spletna stran: www.geze.com
ID za DDV: DE 184430446
Podjetje vpisano v register občinskega sodišča Stuttgart HRB 250329