GEZE Service – vedno dosegljivi!

Vrhunsko vzdrževanje z razvejano servisno mrežo – na voljo na naslednjem mestu:

GEZE Austria GmbH
Wiener Bundesstraße 85
A-5300 Hallwang

service.at@geze.com
www.geze.at

Tel.: +43 (0) 6225 87 180 300 (operativno vodstvo za zagotavljanje storitev)
Faks: +43 (0) 6225 87 180 399 (faks službe za zagotavljanje storitev)