Roof escape door in the Lutheran Church tower, Wittenberg
Roof escape door in the Lutheran Church tower, Wittenberg
Detail view: GEZE MLS motor lock on roof escape door in the Lutheran Church
Detail view: GEZE MLS motor lock on roof escape door in the Lutheran Church

Sodobne rešitve za odstranjevanje dima in toplote v zgodovinskem poslopju

Vrata v poslopjih pod spomeniškim varstvom morajo glede varnosti in nadzornih funkcij izpolnjevati enake zahteve kot vrata pri novogradnjah. Lutrova cerkev v Wittenbergu, zgrajena med letoma 1490 in 1510, je najnovejši projekt, v katerem smo v zgodovinskem poslopju pod spomeniškim varstvom uporabili komponente za odstranjevanje dima in toplote v kombinaciji z najsodobnejšima vratno tehniko in tehniko za zaklepanje.

Med obnovo cerkvenega stolpa je bilo treba izpolniti zahteve, da mora biti stopnišče v stolpu ob požaru brez dima, s čimer bo zagotovljena možnost uporabe zasilnih izhodov in poti za reševanje. Poleg tega morajo vrata zagotavljati protivlomilsko zaščito ob poskusih vloma od zunaj ali s strehe in poskus zlorabe sporočiti protivlomilskemu alarmu. Kombinacija komponent za odstranjevanje dima in toplote ter najsodobnejše tehnike za zaklepanje in vratne tehnike proizvajalca GEZE izpolnjuje omenjene zahteve.

Za zanesljivo delovanje naravnega odstranjevanja dima in toplote so potrebne ustrezno velike površine sistemov za dovajanje in odvajanje. Skozi površine za dovajanje v spodnjem delu poslopja priteka zrak, da se (glede na toplotni vzgon) začnejo dimni plin v poslopju dvigati in izstopati iz poslopja skozi odvodne odprtine v zgornjem delu prostora. Odvodna odprtina je prav tako namenjena uporabi kot izhod na strehi stolpa brez oken. Ob požaru se vrata odprejo navzven in hkrati izpolnjujejo funkcijo dodatne poti za zasilni izhod. Vrata se zaklepajo s samozapiralno motorno ključavnico GEZE MLS, ki jo je zaradi antipanik funkcije kadar koli mogoče ročno odpreti od znotraj, zaradi česar hkrati izpolnjujejo zahteve vrat za zasilni izhod. Alarm sproži dimni alarm ali pa ga sprožite ročno s sprožilnikom. Ob alarmu centrala za sisteme za odstranjevanje dima in toplote krmili dovodne in odvodne odprtine. Ob vklopu alarma motorna ključavnica vrata odklene v manj kot eni sekundi in s tem omogoči odpiranje vrat. Hkrati sistem protivlomilskemu alarmu pošlje signal, da vrata niso več zaklenjena.

Zahvaljujoč kombinaciji centrale GEZE RWA z motorno ključavnico GEZE MLS in inverzno nameščenimi zapirali vrat GEZE TS 5000 je mogoče izpolnjevati individualne zahteve v tem zgodovinskem poslopju. S tem so zagotovljeni hitro odstranjevanje dima in toplote ter zavarovane poti za zasilni izhod.