Načrtovanje in gradnja objektov "brez ovir" z družbo GEZE Sodobne avtomatizirane rešitve za vrata in okna v novi mestni hiši v Leonbergu


Med zgodovinskim starim mestnim jedrom in "novim mestnim jedrom" je za meščane in več kot 200 zaposlenih v mestni upravi nastala velika, na tri strani odpirajoča se 9900 kvadratnih metrov velika novogradnja. V parku podobni pokrajini z vrtom je nova mestna hiša pravi urbani izvesek za simpatično mesto z dolgotrajno tradicijo in visoko kakovostjo življenja. Za optimalno storitev za meščane v svetlem, odprtem okolju so upravna in funkcijska območja združena v sodobni, puristično oblikovani mestni hiši. Poti so kratke in enostavne, dostopi pa "brez ovir". Zgradba s svojimi elementi nudi povišano stopnjo varnosti ter koncept trajnostne rabe energije. Središče šestnadstropnega, delno okroglega kompleksa zgradb je atrij z veliko stekleno streho. Pritličje zajema osrednje preddverje s sprejemnico in informacijsko točko, deljivo dvorano, prostori za politične stranke ter kavarno. Iz pritličja pridete v galeriji podobno prvo nadstropje, kjer so posvetovalnice za meščane in posamezni uradi.

Obsežna storitev družbe GEZE: koncept "brez ovir"

V sodobnih javnih zgradbah je koncept "brez ovir" že kot samoumevni standard. Zgradba mora biti enostavno dostopna, prehod iz enega prostora v drugega pa mora biti za vse enostaven in omogočati uporabo brez tuje pomoči. Strokovnjaki za objekte pri družbi GEZE so spremljali gradnjo vse od faze načrtovanja ter s svojimi dolgoletnimi in obsežnimi izkušnjami prispevali k izgradnji zgradbe "brez ovir". Kot posebno storitev so izdelali koncept za izvedbo vseh ukrepov za brezovirno uporabo zgradbe in zastopnikom investitorja mesta Leonberg, arhitektom pisarne Schaller in generalnemu gradbenemu podjetju Wolff & Müller pripravili pomembno osnovo za načrtovanje.

Vse slike: GEZE GmbH


Koncept je bil v skladu z zahtevami različnih uporabniških skupin zgradbe, vsemi zakonskimi določili ter smernico DIN 18040-1 oblikovan kot osnova za načrtovanje za "brezovirni koncept v javno dostopnih zgradbah". To pomeni, da lahko vsa javno dostopna območja vsi obiskovalci, t. j. tudi osebe z gibalnimi težavami, omejenim vidom ter slepe, gluhe in naglušne osebe, samostojno enostavno najdejo, dosežejo in uporabljajo. Pri tem se je poleg gospodarskih vidikov upoštevala seveda tudi povezava brezovirnih območij z zahtevami za požarno varnost in varne evakuacijske poti za izhod v sili.

Razstavni prostor za sisteme z avtomatskimi krilnimi vrati "Powerturn": funkcijska raznolikost in svoboda oblikovanja

Obisk mestne hiše se splača tudi brez nujnega opravka. Zunanji prostori so "zeleni" zaklad, ki vabi s svojimi sedalnimi stopnicami, klopmi in vodnjakom, ki žubori iz tal. Zunanji in notranji prostori skoraj neopazno prehajajo eden v drugega. Tipalni vodilni trakovi kažejo smer skozi urbani predprostor do glavnega vhoda v preddverje in do sprejemnice. Pri hoji skozi čudovito meščansko hišo lahko vidite raznovrstnost rešitev GEZE za vrata in okna, ki zagotavljajo tako prostor "brez ovir" kot tudi požarno zaščito in varne evakuacijske poti za zasilni izhod.

V vsej zgradbi so nameščena avtomatska krilna vrata z inovativni, večkratno odlikovanimi pogoni Powerturn. Za brezovirni dostop sta v vetrolovu glavnega vhoda obe aktivni krili dvokrilnih težkih in visokih vrat avtomatizirani z močnimi, vendar neopazno ozkimi pogoni. "Vrata Powerturn" imajo prav posebno prednost: zaradi svoje edinstvene pametne funkcije nihanja Smart Swing jih lahko vsak enostavno odpre z roko. Široko odprta se vrata za zasilne izhode v primeru požara uporabljajo tudi kot odprtina za dotok dodatnega svežega zraka.

Kot dodatni vhod pri kavarni so zunanja dvokrilna vrata vetrolova opremljena z različico pogona Powerturn IS/TS. Aktivno krilo je avtomatizirano, fiksirno krilo pa je zaprto s pomočjo vratnega zapirala TS 5000. Pri tem navdušuje prehodni videz pogona, ki se razteza prek obeh vratnih kril. Kot požarna zaščitna vrata se na notranjih enokrilnih vratih vetrolova uporablja Powerturn F/R z vgrajenim dimnim stikalom. Ta rešitev je tukaj optimalna zato, ker je na voljo malo prostora, vgrajeno dimno stikalo pa je neposredno pod pokrovom pogona. Z zunanje strani je dostop "brez ovir" omogočen s pomočno nameščenega radarskega detektorja, ki proži avtomatska krilna vrata. Ob določenih časovnih terminih je potrebno "pozvoniti" in v tem primeru je možno ta vrata odpreti preko programskega stikala na sprejemnem pultu.

Za varnost in udobje na obeh dvokrilnih protipožarnih vratih in vratih za izhod v sili na tretjem vhodu pri dvorani mestne hiše skrbijo pogonski sistemi za avtomatska krilna vrata, Powerturn F/R-IS/TS. Za brezovirni dostop je tudi tukaj aktivno krilo avtomatizirano. Naloga vgrajenega regulatorja zapiralnega sosledja pa je, da po prehodu skozi vrata (predvsem s strani oseb, ki bežijo skozi vrata!) vratna krila zapre v pravilnem sosledju, da se ponovno vzpostavi zaščitna funkcija požarnih zaščitnih vrat.

V dvorani mestne hiše: požarna zaščita in "prosta pot" za izhod v sili

Kot rešitev Powerturn F/R-IS/TS dvojna dvokrilna požarna zaščitna vrata v preddverju vodijo v deljivo dvorano. Aktivira jih površinsko prožilno stikalo. V primeru požara se vrata zaprejo samodejno in preprečijo širjenje požara. V preddverju je mogoče vsa samodejna vrata upravljati  in nadzirati prek programskega stikala na sprejemnem pultu.

Tretji dostop do dvorane je opremljen z diskretnim in kompaktnim sistemom samozapiral za dvokrilna vrata TS 5000 R-ISM. Sistem drži vratna krila odprta in jih v primeru požara zanesljivo zapre. Zahvaljujoč funkciji prostega teka "Freeswing" je mogoče vrata odpreti z zelo majhno silo. Pri dnevni uporabi se vrata vedejo tako, kot da vratnih zapiral ni. Nadaljnja velika prednost je udobna zaskočna funkcija, s katero je mogoče vrata pridržati v odprtem položaju, ne da bi se nenadzorovano zaprla ali obstala v prostoru. To ne vpliva na samodejno zapiranje vrat v primeru požara. Enake rešitve so bile izbrane tudi na enokrilnih vratih za dostop v funkcijske prostore. Tudi dvoja vrata za izhod v sili, ki vodijo na prosto so opremljena z vratnimi zapirali TS 5000.

Inteligentno odvajanje dima in toplote - prezračevanje brez ovir

Da je mogoče v resnem primeru požarni dim iz dvorane mestne hiše odstraniti takoj ob nastanku in lahko vsi ljudje pridejo na prosto skozi zasilna vrata, smo namestili sistem odvoda dima in toplote (ODT). Na obeh straneh fasade so okna tik pod stropom avtomatizirana z nevpadljivimi pogoni Slimchain (dva pogona na posamezno okensko krilo), ki delujejo popolnoma sinhrono. V primeru dogodka "signal iz požarne centrale", se okensko senčilo takoj pomakne v odprti položaj in okenski pogoni se odprejo v "načinu visoke hitrosti". Električno in zasilno električno napajanje, koordinacija ter nadzor posamezno upravljivih okenskih sistemov in komponent, kot so npr. tipala, tipkala ali detektorji dima, opravlja popolnoma programabilna centrala MBZ 300. Naloga centrale MBZ 300, ki se lahko sproži ročno z ODT tipko ali prek požarnega sistema (požarna centrala), je, da odpre okna za zanesljivo odvajanje dima na strani, ki je nasproti zidu. Pogoni Slimchain so "inteligentni" ter omogočajo dostop do alarmnih sporočil in posredovanje vseh informacij o oknih (odprto/zaprto, natančna širina odpiranja) sistemu zgradbe KNX. ODT-sistem ima tako dvojno funkcijo: Poleg varne uporabe v primeru požara, služi tudi za udobno dnevno zračenje. Prezračevalno okno na notranji strani s svežim zrakom iz preddverja poskrbi za "dobro klimo" v dvorani.

Pridržano v odprtem položaju: protipožarni odseki brez ovir

Dva vhoda vodita v kavarno: Glavni vhod je bil na obeh straneh izveden kot požarna zaščitna vrata s pogoni Powerturn F/R in odpiralnimi tipkami. Vhod na zadnji strani dvigala je opremljen s sistemom za pridržanje vrat v odprtem položaju v sklopu samozapirala TS 5000 R.


Požarna zaščitna vrata s sistemom pridržanja vrat v odprtem položaju, ki so brez ovir in enostavna za odpiranje, vodijo do sanitarij. Tukaj so bila izbrana samozapirala, ki omogočajo odpiranje vrat s prostim tekom TS 5000 RFS, ki so zelo prilagodljiva in priročna za monterje vrat saj ga je enostavno vgraditi na vrata naknadno ter še vedno omogočati funkcijo pridržanja v odprtem položaju, zaradi integriranega dimnega senzorja pa je še vedno mogoče zagotavljati varno zapiranje vrat na mejah s požarnimi sektorji saj povezava s požarno centralo ni potrebna.

Brez ovir v nadstropja

Z dvigalom lahko mobilno omejene osebe "brez ovir" dosežejo višja nadstropja, do katerih so enokrilna dostopna vrata opremljena s pogoni Powerturn F/R. Na obeh straneh vrat so za namen odpiranja vrat nameščene odpiralne prožilne tipke. Vrata v nadstropjih so časovno krmiljena prek sistema upravljanje zgradbe in jih je izven določenega časovnega termina mogoče odpreti z zunanje strani samo, če pozvonite in vam jih preko domofonskega sistema odpre oseba na recepciji. Z notranje strani je mogoče požarna zaščitna vrata enostavno odpreti zahvaljujoč funkciji Smart swing. Varno zapiranje vrat (potrebno za protipožarno funkcijo) je zagotovljeno v vsakem primeru.

Pot se nadaljuje brez ovir: V dostopnih nadstropnih preko eno in dvokrilni vrat s sistemom pridržanja v odprtem položaju, kot sta zapirali TS 5000 R oz. R-ISM, ki poskrbijo za prost prehod pri dnevnem obratovanju ter za zanesljivo požarno zaščito. Vrata, zapiranje katerih v primeru požara sproži detektor dima, ustvarijo požarne odseke in tako preprečijo dim na vseh poteh za zasilni izhod ter požarnem stopnišču. Na to stopnišče vodijo enokrilna požarno zaščitna vrata, ki jih brezovirno odpirajo/zapirajo večkratno odlikovana vratna zapirala TS 5000 ECline.

Svež zrak - varna pot za zasilni izhod

Avtomatizirane nadsvetlobe s pogoni Slimchain dovajajo sveži zrak iz atrija v notranjo čajno kuhinjo v nadstropju ter v hodnike. V primeru "alarma/ODT" pa želimo ravno to preprečiti. Če pride do primera "ODT" v atriju, alarmni sistem zapre nadsvetlobe, tako da požarni dim ostane "zunaj" nadstropij. Da je v primeru požara omogočen dotok svežega zunanjega zraka, močni verižni pogoni Powerchain-Syncro odprejo več velikih fasadnih oken, ki so v prvem nadstropju na čakalnem območju področja "Družina in izobrazba". Tudi ti sinhronizirani močni paketi z največjim hodom 1200 mm omogočajo, da se v primeru požara okno odpre do največje odpiralne širine in sicer v manj kot 60 sekundah. Okna so predvidena za dotok svežega zraka v atrij, tako da lahko požarni dim uhaja skozi veliko strešno okno.

Ročna vrata, ki so poleg tega čakalnega območja, morajo izpolnjevati kompleksne funkcije, kot so zaščita pred nepooblaščenim dostopom ter hkrati "prosta pot" za bežeče ljudi v primeru nevarnosti. Kot vrata za zasilni izhod vodijo v pisarniški hodnik, ki služi kot pot za evakuacijo. Pri dnevnem obratovanju so ta vrata odprta, glede na situacijo, kot je npr. zaključek delovnega dneva v pisarni, pa se vrata zapahnejo. Pooblaščenim osebam je nato dostop mogoč le s sistemom kontrole vstopa. V primeru nevarnosti so vrata v smeri zasilnega izhoda dostopna vedno vsakomur, saj so opremljena z odpiralom vrat zasilnega izhoda, ki vrata odpre s pritiskom zasilne tipke, ki je na centralni za nadzor evakuacijskih poti TZ 300 podjetja GEZE. Enaka rešitev se ponovi na vratih za dostop v hodnik mestne blagajne.

 

Pregled: Izdelki GEZE v novi mestni hiši Leonberga

Preddverje:
Trije vetrolovi, vsak z dvema pogonoma za avtomatska krilna vrata  Powerturn
Glavni vhod: Pogon krilnih vrat Powerturn
Vhod kavarne: Powerturn IS/TS in Powerturn F/R za požarno odporna vrata
Vhod v dvorano mestne hiše: Powerturn F/R-IS za protipožarna vrata in vrata za izhod v sili

Dvorana mestne hiše:
Glavni vhodi: Powerturn F/R-IS/TS za požarno odporna vrata
Nadaljnji dostop in dostop do funkcijskih prostorov: Sistem pridržanja vrat v odprtem položaju z vratnimi zapirali TS 5000 R-ISM
Vrata za izhod v sili: vratno zapiralo TS 5000
ODT- in prezračevalna okna: pogoni Slimchain
ODT MBZ 300 kot krmilno napajalni element

Kavarna:
Glavni vhod: Powerturn F/R za požarno odporna vrata
Vhod z zadnje strani: Sistem pridržanja vrat v odprtem položaju z vratnimi zapirali TS 5000 R

Sanitariji v preddverju in kavarni:
Sistem pridržanja vrat v odprtem položaju z vratnimi zapirali za prosti tek TS 5000 RFS

Vrata v nadstropjih:

Powerturn F/R za požarno odporna vrata
Sistem pridržanja vrat v odprtem položaju z vratnimi zapirali TS 5000 R oz. R-ISM
Vratna zapirala TS 5000 ECline za ročna krilna vrata brez ovir

Kuhinjska niša na nadstropju/čakalna območja v zgornjih nadstropjih/pisarniški hodniki:
ODT- in prezračevalna okna: Pogoni Slimchain in Powerchain
Centrala za nadzor evakuacijskih poti TZ 300 in odpirala vrat zasilnega izhoda