GEZE na sejmu BAU 2017 - Inteligentne fasade. Made by GEZE.


Geze je na sejmu BAU 2017 predstavil nove, inovativne izdelke in sistemske rešitve, ki iz zgradb naredijo "pametne zgradbe". GEZE je predstavil celotne vratne in okenske sisteme kot "pametne" rešitve. Te izboljšajo udobje, varnost in energetsko učinkovitost naših delovnih in bivalnih svetov. Kot glavne novosti na sejmu so bili predstavljeni novodobni sistemi za avtomatizacijo zgradb za tako imenovano "pametno" tehniko in novi vmesniški moduli za integracijo sistemskih komponent GEZE v omrežno povezavo zgradbe. GEZE pri tem uporablja BACnet in KNX – svetovno uveljavljena komunikacijska standarda za sistemsko tehniko hiš in zgradb.

Profesionalne rešitve: upravljanje tehničnih elementov zgradbe - pametno, varno in učinkovito

Premiero je doživel sistem za avtomatizacijo zgradbe GEZE Cockpit. S tem novodobnim krmiljenjem je mogoče v omrežje povezati avtomatizirane sistemske komponente iz področij vratne, okenske in varnostne tehnike GEZE in drugih proizvajalcev, jih centralno nadzirati in upravljati - vse preko pametnega telefona ali tablice. Z uporabo vmesniškega modula IO 420 je mogoče izdelke GEZE integrirati v omrežne rešitve z BACnet in jih prek BACnet MS/TP medsebojno povezati.

Edinstveno celostno rešitev predstavlja večfunkcijski, centralno upravljiv sistem krilnih vrat z enim avtomatiziranim in enim ročno upravljivim vratnim krilom. Z „močnim“, v preteklosti že večkrat nagrajenim pogonom Powerturn in priznano tehniko vratnih zapiral GEZE se vratni sistem povezuje v sistem vrat, ki ga lahko uvrščamo med vratne sisteme prostega prehoda brez ovir. Takšen sistem se lahko uporabi tudi na vratih na zasilnih izhodih, požarno varnih vratih, vratih s potrebo po povečani zaščiti pred vlomi, ter omogoča popolno zaščito pri prehodu skozi vrata in nadzor na daljavo.

Zaradi avtomatiziranih, v omrežje povezanih oken ima fasada aktivno vlogo pri regulaciji klime v objektu. Za nadzorovano, naravno prezračevanje družba GEZE predstavlja fasadna okna s pogoni IQ windowdrives. Prek vmesniškega modula IQ box KNX je mogoče okna kot neposredni člen vključiti v sistem zgradbe KNX ter jih "inteligentno" nadzirati in upravljati.

Z novim sistemom za avtomatizacijo zgradb GEZE Cockpit je mogoče v omrežje povezati vratno, okensko in varnostno tehniko, jih centralno krmiliti in nadzirati.   
Inteligentneje prezračevati: Okna s pogoni IQ windowdrives je mogoče prek vmesniškega modula IQ box KNX vdelati v vodilo zgradbe KNX.   
Paket za vhodna vrata GEZE iz enostavnih vhodnih vrat naredi avtomatizirano dostopno rešitev s povezavo v pametno hišo.Living Solutions: Nove rešitve za "pametni dom"

S paketom GEZE za vhodna vrata postanejo le ta, pri uporabi v manjših zgradbah, v eno- ali večdružinskih hišah, "pametna". Povsem po lastnih željah je mogoče s pomočjo modularnega kompletnega sistema Plug & Play iz enostavnih vhodnih vrat narediti avtomatiziran vratni sistem, ki ga je mogoče integrirati v obstoječ sistem pametnega doma.


Večje udobje pri uporabi vrat ter povsem nov "način uporabe vrat" omogoča v vrata vgrajen vratni blažilnik GEZE ActiveStop. Kot optimalno dodatno rešitev družba GEZE nudi nadaljnje različice.


Service Solutions: Objekti GEZE BIM – pet elementov za kompletno načrtovanje vrat

Poudarek pri družbi GEZE je na celoviti podpori na področju izbora gradbene opreme in tehnologij na objektu, zato družba z nasveti pomaga arhitektom, načrtovalcem in obdelovalcem v vsaki gradbeni fazi. Pri družbi GEZE nikakor ne gre več brez metode BIM (Building Information Modeling), ki omogoča optimizirano načrtovanje in izvedbo zgradb v virtualnem modelu zgradbe. Objekti GEZE BIM so edinstvene, praktične in visoko učinkovite rešitve za celovito in detajlno načrtovanje vrat v vseh fazah. Prvič lahko arhitekti, načrtovalci in strokovnjaki skupaj oblikujejo vrata. Neposredno na razstavnem prostoru sejma smo prikazali kako lahko s pomočjo samo petih večfunkcijskih vrat ustvarite enostavne rešitve za vrata, izdelana po meri.

Levo: Kompletni vratni sistem na primeru CAD-programa Revit
Sredina: Poleg 3D-podatkov so prikazane tudi kompletne lastnosti elementov
Slike: GEZE GmbH