Kakovost GEZE

Stalno izpopolnjevanje izdelkov in storitev predstavlja temelje našega delovanja. Pričakovanj, ki jih imate od tovrstnega visokokakovostnega ponudnika, ne želimo zgolj izpolniti, ampak celo preseči. 

Seveda morajo naši izdelki in storitve izpolnjevati številne direktive in standarde, saj slednje zahtevajo državne službe, združenja in zavarovalnice:

Tehnika avtomatskih vrat: 

DIN 18650 (letak o standardu DIN 18650), DIN 18263-4

Vratna tehnika:

DIN EN 1154DIN EN 1155DIN EN 1158

Sistemi odvoda  dima in toplote ter tehnika prezračevanja:    

DIN EN 12101-2

Varnostni sistemi:

DIN EN 179, DIN EN 1125

Ovir prosta gradnja:

DIN 18024, DIN 18025

Seveda naši izdelki in sistemske rešitve izpolnjujejo določila teh standardov. Ko gre namreč za varnost ljudi, niso nobena določila glede kakovosti in nadzora prestroga.

Naši izdelki in sistemske rešitve so predmet nenehnih notranjih in zunanjih nadzorov ter so opremljeni z najrazličnejšimi dovoljenji, potrdili o preizkusih in pečati, ki jih podeljujejo domači in mednarodni inštituti (npr. MPA Stuttgart).

Nadalje pa je družba članica številnih strokovnih združenj in organizacij: