The GEZE House

Varnost na zasilnih izhodih in evakuacijskih poteh

Sistem za nadzor vrat na evakuacijskih poti GEZE SecuLogic

Evakuacijske poti so nepogrešljiv del varnosti v stavbah ter zaščite ljudi in požarne zaščite. Stroge zakonske zahteve, ki jih mora izpolnjevati vgrajena oprema zagotavljajo reševanje življenj in zaščito opreme.

Sistem za nadzor vrat na evakuacijskih poteh GEZE SecuLogic združuje sodobno tehnologijo BUS vodil in kompaktno izvedbo. Komunikacija
med posameznimi komponentami poteka prek tehnologije vodil CAN. Vratne centrale tako varujejo in nadzirajo odpiranje in zapiranje vseh vrat na evakuacijskih poteh. Enota za vrata TZ 300 zagotavlja krmiljenje in nadzor samostojnih vrat na evakuacijskih poteh brez povezovanja v mrežo. Obenem je mogoče enoto TZ 320 uporabiti za nadzor vrat na evakuacijskih poteh s funkcijami povezovanja v mrežo – prilagodljiva zasnova za več vrat na zasilnih izhodih kot rešitev s tremi, dvema ali eno enoto. Zaslonsko ploščo VAT 220 SN je kot programsko opremo za vizualizacijo mogoče uporabiti za krmiljenje največ 250 vrat, bodisi kot osrednje ali vzporedno krmilno mesto.

Ob izpadu električnega omrežja varno delovanje zagotavlja enota za neprekinjeno napajanje. Kombinacija z avtomatskimi pogoni vrtljivih vrat ali sistemom za dovod svežega zraka v sklopu sistema odvoda dima in toplote poleg tega tudi funkcionalno oviranim ali šibkejšim osebam ob požaru zagotavlja hiter umik na varno.

Evakuacijski terminali varujejo in nadzirajo uporabo vrat na evakuacijskih poteh.

Sistemske rešitve omogočajo izvedbo individualnih zahtev nadzora vrat na evakuacijskih poteh.