NRWG

Sistemi za naravno odvod dima in toplote GEZE (NRWG)


Sistemi GEZE NRWG zagotavljajo visoko prilagodljivost pri izbiri preverjenih incertificiranih pogonov in profilnih sistemov.

Potrdila in klasifikacija sistemov NRWG
Novi gradbeni proizvodNRWG je rezultat standarda DIN EN 12101, 2. del, ki velja za celotni Evropski gospodarski prostor. Sistemi NRWG so sistemi za naravno odvod dima in toplote, ki v primeru požara poskrbi za odvod dima in vročih plinov iz poslopja.


Sistem NRWG

Skladno s standardom DIN EN 12101, 2. del, je sistem NRWG sestavljen iz

  • okna s pripadajočimi sestavnimi deli (profili, tesnili, okovji),
  • notranjega dela (npr. stekla, plošče) in
  • pogonskega sistema s pripadajočimi sestavnimi deli (pogonom, konzolami, okovji).


Uporaba sistema NRWG

Sistem NRWG mora biti skladno s standardom DIN EN 12101, 2. del, v Sloveniji v uporabi vselej, ko zakonodaja zahteva naraven »odvod dima«. Odvod dima pomeni odvod dima v primeru požara (in odvod toplote), pri čemer v bližini tal nastane malozadimljena cona, ki omogoča varno uporabo zasilnih izhodov in poti za reševanje.

Za uporabo v certificiranihsistemih NRWG po standardu DIN EN 12101, 2. del, so bili potrjeni naslednji izdelki GEZE:

Sistemi odpiranja/zapahovanja

Verižni pogoni

Vretenasti pogoni

RWA 100E

E 740

E 250 VdS

RWA 105E

E 820

E 1500 VdS

RWA 110E

E 860

E 3000


Pogoni so preverjeni in odobreni za uporabo v sistemih NRWG v kombinaciji z aluminijastimi profili priznanih blagovnih znamk, med drugimi Schüco, Akotherm, Kawneer, Heroal in Wicona.

  • Naša prodajna mreža zagotavlja strokovno usposobljene osebe za svetovanje s področja objektov in tehnike ter obsežen partnerski program za sisteme NRWG.
  • Naša mreža hčerinskih družb in predstavništev po vsej Evropi zagotavlja dobavo sistemov GEZE NRWG tudi zunaj Nemčije.
  • Poleg tega zagotavljamo podporo pri postopkih za pridobitev certifikatov in izdelavi ustrezne dokumentacije.


Sistemi GEZE NRWG lahko seveda uporabite tudi za vsakodnevno prezračevanje. Poleg tega lahko vse pogone RWA uporabite tudi za sisteme NRWG.