GEZE RWA retten Leben - Zubehör für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Za krmiljenje in upravljanje sistemov za odvod dima in toplote

Dodatna oprema za sisteme odvoda dima in toplote GEZE
Sistem GEZE RWA se uporablja za vsakodnevno prezračevanje prostorov in odvod dima v primeru požara. Krmilno napajalna centrala za zasilno napajanje upravlja odvod dima in toplote. Okna, dimne lopute ali svetlobne kupole se z električnimi pogoni odprejo ali zaprejo.

Prezračevalne sisteme krmilijo ventilatorska stikala prek senzorjev za dež/veter ali časovne stikalne ure. V primeru alarma se krmiljenje izvaja ročno s pomočjo stikal ODT ali samodejno prek dimnih senzorjev ali detektorjev temperaturnih razlik. Dodatno je mogoče priključiti alarmne signale (kot dodatna oprema).