TSA 325 NT Servo

Avtomatska vrtljiva vrata TSA 325 NT Servo


Avtomatska vrtljiva vrata s funkcijo Servo za višjo frekvenco udobnih in tekočih prehodov Razširjene zmogljivosti s premeri vrat do 3.600 mm


Lastnosti izdelka

  • Vklop s kratkim potiskom vrtljivega krila; vrtljiva vrata nato pospešijo in se začnejo samodejno vrteti z nastavljeno hitrostjo.
  • Za poslopja s skoraj stalnim krogom uporabnikov, ki so seznanjeni z načinom vklopa vrtljivih vrat, npr. v pisarniških poslopjih
  • Načini obratovanja: »avtomatsko«, »neprekinjeno vrtenje«, »enosmeren prehod«, »ročno« in »ponoči«
  • Testirana in odobrena skladno s standardom DIN 18650

Pribor

Sistemi vrtljivih vrat

Ročna

Servo

Povsem avtomatska

Popolnoma steklena

Višina baldahina [mm]

75

200

200/75 s talnim pogonom

17,25

Notranji premer
[mm]

1800-3000 (najv. 3600)

1800-3600

1800-3600

1800-3300

Višina prehoda [mm]
(po naročilu višja)

Do 3.000

Do 3.000 

Do 3.000 

Do 2.600

Število kril 3/4

  /  

  /  

  /  

  /  

Break-Out

 

 

 

 

   Da      Ne       Dodatna oprema